Տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության թափուր հաստիքային միավորների վերաբերյալ ( 02.07.2015թ. դրությամբ)

14/07/2015

 

Ծառայության և հաստիքների անվանումը

Հաստիքների քանակը

Նշումներ

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ 

 ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ (պարետ)

1

 

 

1

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՐԹԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱԱԱՆՄՈՒՆՔ 

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

«ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

 

3

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (վարորդ)

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետի տեղակալ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

Կրտսեր մասնագետ

7

 

 

12

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

1

 

ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Բժիշկ (ուռուցքաբան)

0.5

Վարձու աշխատող

Բժիշկ (ակնաբույժ)

1

Վարձու աշխատող

Բժիշկ (պաթոլոգոանատոմ)

0.5

Վարձու աշխատող

Բժիշկ (վնասավածքաբան)

0.5

Վարձու աշխատող

 

4.5

 

ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Բժիշկ (մաշկավեներոլոգ)

0.5

Վարձու աշխատող

Սանիտար

0.5

Վարձու աշխատող

 

2

 

ԹՈՔԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Բժիշկ (կրծքաբան)

0.5

Վարձու աշխատող

 

0.5

 

ԹՈՔԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՌԵԳՈՒԼՅԱՐ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Պետ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

2

 

ԹՈՔԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԿԱՅՈՒՆ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Սանիտար

0.5

Վարձու աշխատող

 

0.5

 

«ԵՐԵՎԱՆ-ԿԵՆՏՐՈՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Օպերատոր-մեքենագրուհի

1

Վարձու աշխատող

 

1

 

«ՎԱՐԴԱՇԵՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

2

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

3

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

 

6

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

«ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետի տեղակալ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Բուժաշխատող

1

Վարձու աշխատող

 

3

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Պետ

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ(ճաշարանի վարիչ)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (պահեստապետ)

1

 

Տնտեսվար

1

Վարձու աշխատող

 

3

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

Կրտսեր մասնագետ

9

 

 

12

 

«ՀՐԱԶԴԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

 

3

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ( առաքիչ-կրպակի սպասարկող)

1

 

Կրտսեր մասնագետ( վարորդ)

1

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

2

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

3

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

5

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

6

 

«ԱԲՈՎՅԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (բաղնիք-լվացքատան վարիչ)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (վարորդ)

1

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ  

6

 

 

6

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ  

2

 

 

2

 

«ԿՈՇ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Առաջատար մասնագետ  

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

3

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (առաքիչ-կրպակի սպասարկող)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (վարորդ)

1

 

 

2

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

2

 

 

2

 

«ՍԵՎԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Պետ  

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

Կրտսեր մասնագետ

3

 

 

6

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

4

 

Կրտսեր մասնագետ

3

 

 

7

 

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

«ԱՐԹԻԿ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

3

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

5

 

 

8

 

«ԳՈՐԻՍ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ԿԱԴՐԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Խմբի ղեկավար

1

 

 

1

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ (հոգեբան)

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)

1

 

 

1

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

2

 

«ՎԱՆԱՁՈՐ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

2

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (առաքիչ-կրպակի սպասարկող)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (վարորդ)

1

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

2

 

 

5

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

3

 

 

3

 

«ԱՐՄԱՎԻՐ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

Գլխավոր մասնագետ (հետաքննիչ)

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (առաքիչ-կրպակի սպասարկող)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)

1

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

8

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

10

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

2

 

 

2