Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Օհանյան Յուրիկ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00072/ Պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է մինչև 17.06. 2016թ. օրենսդրական փոփոխությունները: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ (կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.13015

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Նոր Նորք, 9-րդ զանգված, 50 շենք, բն. 14

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, Նոր Նորք, 9-րդ զանգված, 50 շենք, բն. 14

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Ք. Երևան

Հեռախոսահամարը - 091 890 477; 077 890 477

Էլ. փոստ - yurik.ohanyan1943@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը