Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Ցամաքյան Իզաբելլա

Որակավորման վկայականի համարը - 07/2015

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 271.871845

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց 5 շենք

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Լենինգրադյան 18, բն․՝ 24

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Արարատի մարզ

Հեռախոսահամարը - 093 197 307

Էլ. փոստ - belllashok@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը