Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Տեր-Վարդանյան Աշոտ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00070/ Պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է մինչև 17.06. 2016թ. օրենսդրական փոփոխությունները: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ (կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.12945

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Ա․Տիգրանյան 5/2, բն․ 58

Ծանուցման հասցեն - ք․Երևան, Ա․Տիգրանյան 5/2, բն․ 58

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 20 93 57

Էլ. փոստ - ashot.tervardanyan43@bk.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Տոնոյան Արման

Որակավորման վկայականի համարը - 0051

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 264.947096

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Սոսեի փողոց, 2-րդ նրբ․, 8 շենք, բն․ 4

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Սոսեի փողոց, 2-րդ նրբ․, 8 շենք, բն․ 4

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Կոտայքի մարզ, Արմավիրի մարզ, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Վայոց Ձորի մարզ

Հեռախոսահամարը - 095 32 34 08

Էլ. փոստ - arm.tonoyan86@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Տոնոյան Ռուբիկ

Որակավորման վկայականի համարը - 01Ա-00131/ Պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է մինչև 17.06. 2016թ. օրենսդրական փոփոխությունները: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ (կառավարիչ)/Նախարարի որոշմամբ գործունեությունը կասեցված է

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 264.25919

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Վ. Համբարձումյան 45/1

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, Վ. Համբարձումյան 45

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 010 26 01 01; 091 26 01 01

Էլ. փոստ - tonyglobal@list.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը