Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Չիտչյան Արսեն

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00060

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.13083

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց 5, 108 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Թոթովենցի 8/2-21

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան

Հեռախոսահամարը - 091 40 71 82

Էլ. փոստ - chitchyan.arsen@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը