Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Կարակելյան Ալեքսանդր

Որակավորման վկայականի համարը - 016/2015

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.879641

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․Երևան, Տիգրան Մեծ 65ա, 609 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - Դ․ Մալյան նրբ․ 3 շենք, բն․ 55

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 091 245-588

Էլ. փոստ - karakelyan.aleksandr@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Կարապետյան Ալբերտ

Որակավորման վկայականի համարը - 0028

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 269. 1209558

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Եկմալյան փ․/6, Կենտրոն 0002

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Եկմալյան 6

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան (քաղաք), Արագածոտնի մարզ, Կոտայքի մարզ, Արմավիրի մարզ, Արարատի մարզ

Հեռախոսահամարը - (+374)94272150

Էլ. փոստ - albertkarapetyan013@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Կարապետյան Արամ

Որակավորման վկայականի համարը - N0029

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 271.03142

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Դավթաշեն 8փ. 1/7 տուն

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, 16թաղ., 21շ, բն. 66

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Ք. Երևան

Հեռախոսահամարը - 093 03 20 02

Էլ. փոստ - aram.karapetyan02@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Կոշեցյան Հայկ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00036/ պաշտոնավարումը երկարաձգվել է մինչև 24.02.2022: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ(կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 56.02865

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Ե. Կողբացու 67, բն. 6

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, Ե. Կողբացու 67, բն. 6

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ,Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 091 35 85 40

Էլ. փոստ - hayk.koshecyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը