Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Իսպիրյան Արամայիս

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00033

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.13064

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Նանսենի 19 շենք, բն․124

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Նանսենի 19 շենք, բն․124

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք և Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 099 12 68 68

Էլ. փոստ - ispmayis@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը