Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Ելինյան Անդրանիկ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00030

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 39.03180

Գործունեության վայրի հասցեն - Ք. Երևան, Հր. Քոչարի 28 շենք, բն. 14

Ծանուցման հասցեն - Ք. Երևան, Հր. Քոչարի 28 շենք, բն. 14

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 091212414

Էլ. փոստ - andranik.yelinyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Եկմալյան Բաբկեն

Որակավորման վկայականի համարը - 006-18

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 271.1063675

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Բաշինջաղյան 184 շենք, բն․ 17

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Բաշինջաղյան 184 շենք, բն․ 17

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 077 69 16 99

Էլ. փոստ - Babken.yekmalyan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Եղիազարյան Մակար

Որակավորման վկայականի համարը - 0024

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 264.1028756

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Ադոնցի 6/1, 303

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Ադոնցի 6/1, 303

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Վայոց ձորի մարզ, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 88 94 88

Էլ. փոստ - makar.yeg@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Եղյան Հովհաննես

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00031

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.13032

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց 5

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Գայի 7, բն․ 3

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 094 400 356

Էլ. փոստ - egyan61@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Եղյան Ռոբերտ

Որակավորման վկայականի համարը - 001-19

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.1119943

Գործունեության վայրի հասցեն - Ք․ Երևան, Արշակունյաց 5

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Գայի պողոտա, շենք 7, բն․ 3

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Ք. Երևան, Կոտայքի մարզ, Արարատի մարզ,

Հեռախոսահամարը - 055 99 31 99

Էլ. փոստ - R.H.Yeghyan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը