Սնանկության գործերով հաշվառված կառավարիչներ

Բալաբեկյան Վարդգես

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102/ Պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է մինչև 17.06. 2016թ. օրենսդրական փոփոխությունները: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ (կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 264.07980

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Մամիկոնյանց 6-33

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Մամիկոնյանց 6-33

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 055 477 822

Էլ. փոստ - vardges1949@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Բալասանյան Ռուբեն

Որակավորման վկայականի համարը - 007-19

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 286.1122848

Գործունեության վայրի հասցեն - Ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 5, № 107

Ծանուցման հասցեն - Ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 5, № 107

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք

Հեռախոսահամարը - +374 91 480 528

Էլ. փոստ - ruben.balasanyan86@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Բաղդասարյան Աշոտ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00022/ պաշտոնավարումը երկարաձգվել է մինչև 28.07.2024թ.: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ(կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.12979

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Սարկավագի 126/1 բն․ 14

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Սարկավագի 126/1 բն․ 14

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Ք. Երևան, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Կոտայքի մարզ, Տավուշի մարզ

Հեռախոսահամարը - 093 400354

Էլ. փոստ - ashot.5454@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Բանդուրյան Տարոն

Որակավորման վկայականի համարը - N006-21

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 271.1187934

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան,Մաշտոցի պող., 13 շենք

Ծանուցման հասցեն - ք․Երևան, Շինարարներ 28/2 շենք, բն․45

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք

Հեռախոսահամարը - +37444995588

Էլ. փոստ - banduryan.taron@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Բարխուդարյան Էդուարդ

Որակավորման վկայականի համարը - 015/2015

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 285.872799

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց 5, 105 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց 5, 105 սենյակ

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 099 43 22 57

Էլ. փոստ - edo04443@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը