13/02/2017

Քաղաքացիներ Աիդա Մելիքյանի և Վանդոս Ղարագյոզյանի 19.12.2016թ. վարչական բողոքը մերժելու մասին ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի որոշում