13/02/2017

«ՄԳՏՍՄ Սերվիս» ՓԲ ընկերության 07.12.2016թ. վարչական բողոքը բավարարելու մասին ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի որոշում