23/05/2016

ՀՀ ԱՆ աշխատակազմում էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու և ՀՀ արդարադատության նախարարի 2015 թվականի հունվարի 27-ի N 18-ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 166-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 166-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

«13» ՄԱՅԻՍԻ 2016 Թ.                                                   ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ԷԹԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի N 18-Ա ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Ղեկավարվելով §Հանրային ծառայության մասին¦ Հայաստանի  Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածով, §Իրավական ակտերի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 12-րդ կետի §դ¦ ենթակետը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմում ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով)՝ հետևյալ կազմով.

 

  Արփինե ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ     Հայաստանի Հանրապետության  արդարադատության  

                                                 նախարար

                                                 (Հանձնաժողովի նախագահ)

 

                                                Հանձնաժողովի անդամներ՝

  Արսեն ՄԿՐՏՉՅԱՆ                 Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության

                                       նախարարի առաջին տեղակալ

 

  Սուրեն ՔՐՄՈՅԱՆ                 Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության

                                       նախարարի տեղակալ

 

  Վիգեն ՔՈՉԱՐՅԱՆ                Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության

                                       նախարարի տեղակալ

 

  Դավիթ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ             Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության

                                       նախարարի տեղակալ

 

 

 Մարիամ ԱՅՎԱԶՅԱՆ             Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության

                                                 նախարարի խորհրդական

 

Արմեն ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ                Հայաստանի Հանրապետության  արդարադատության

                                                 նախարարության աշխատակազմի ղեկավար

 

Սիրվարդ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ            Հայաստանի Հանրապետության  արդարադատության

                                                 նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

 

 Միքայել ՄԻՆԱՍՅԱՆ               Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության

                                                 նախարարության աշխատակազմի օրինականության

                                                 վերահսկողության տեսչության պետ

 

  Լուսինե ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ        Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության

                                                 նախարարության աշխատակազմի տեղեկատվության

                                                 և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ:

 

      2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2015 թվականի հունվարի 27-ի N 18-Ա հրամանը:

 

 

 

ԱՐՓԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 

 

 

                                                                                                                                                  

Արդարադատության նախարար