03/05/2016

Արտաշես Սուչյանին ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան շնորհելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի հրաման N 146-Ա

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 146

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

 

«29» ԱՊՐԻԼԻ 2016 Թ.                                                      ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ 

 

 

ԱՐՏԱՇԵՍ ՍՈՒՉՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 1-ԻՆ ԴԱՍԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ

ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով  §Քաղաքացիական ծառայության մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ  մասով.   

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

 

  1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 14-2.1-10) Արտաշես Աշոտի Սուչյանին շնորհել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան:
  2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից։

 

 

 

 

Արդարադատության նախարար