15/03/2016

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի շնորհակալագրով պարգևատրելու մասին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի «01» մարտի 2016 թ-ին N 71-Ա հրաման

Արդարադատության նախարար