23/12/2015

Նաիրա Սեդրակյանին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան շնորհելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 616-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն N 616-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

 

«21» ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2015 Թ.                                               ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ 

 

ՆԱԻՐԱ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԴԱՍԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ

ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով  «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ  մասով.   

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

 

  1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 14-2.2-68) Նաիրա Սերգեյի Սեդրակյանին շնորհել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության  2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան:
  2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից։
Արդարադատության նախարար