28/09/2015

ՀՀ ԱՆ քարտուղարության վիճակագրության, վերլուծության և փաստաթղթաշրջանառության հսկողության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Աննա Ռոբերտի Բաղրամյանին ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան շնորհելու մասին ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի ղեկավարի N 671-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 671-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ

 

«28» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2015 Թ.                                                                  ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

 

 

ԱՆՆԱ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 1-ԻՆ ԴԱՍԻ ԿՐՏՍԵՐ ԾԱՌԱՅՈՂԻ

ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով  Քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասով.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

  1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության վիճակագրության, վերլուծության և փաստաթղթաշրջանառության հսկողության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 14-4.1-116) Աննա Ռոբերտի Բաղրամյանին շնորհել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին  դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան:
    1. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:
Գլխավոր քարտուղար