22/09/2015

ՀՀ ԱՆ անձնակազմի կառավարման վարչության պետի տեղակալի ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնող Նաիրա Սեդրակյանի հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծված համարելու մասին ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի ղեկավարի N647-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 647-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ

 

   «19» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2015 Թ.                                                               ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

 

ՆԱԻՐԱ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

 

          Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի մայիսի 31-ի Ժամկետային աշխատանքային    պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին¦ N 436-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 18-րդ կետի  «ա» ենթակետով և Ն. Սեդրակյանի դիմումը. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

  1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության պետի տեղակալի        (ծածկագիր՝ 14-2.2-68) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնող Նաիրա Սերգեյի Սեդրակյանի հետ 2015 թվականի ապրիլի 1-ին կնքված N 39  աշխատանքային պայմանագիրը 2015 թվականի սեպտեմբերի 19-ից համարել լուծված:

2.   Ֆինանսատնտեսագիտական վարչությանը՝ կատարել վերջնահաշվարկ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գլխավոր քարտուղար