15/09/2015

Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության միջազգային պայմանագրերի բաժնի պետ Էմին Ավետիսյանին ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան շնորհելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 466-Ա հրաման

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 466-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

 

«11» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2015 Թ.                                              ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ 

 

ԷՄԻՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԴԱՍԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ

ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով Քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ  մասով.   

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

 

  1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության միջազգային պայմանագրերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 14-2.2-90) Էմին Արայիկի Ավետիսյանին շնորհել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան:
    1. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից։
Արդարադատության նախարար