11/09/2015

«Կենտրոն» նոտարական տարածքի նոտար Ռոզա Սահակյանին պաշտոնավարման տարիքը լրանալու կապակցությամբ աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ ՀՀ արդարադատության նախարարի N 460-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 460-Ա 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 

«09» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2015 Թ.                                            ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ 

 

ՌՈԶԱ  ՍԱՀԱԿՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ

ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով և 6-րդ կետով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով  Հայաստանի  Հանրապետության  կառավարության  2002  թվականի նոյեմբերի 28-ի           N 1917-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 12-րդ կետի §է¦ ենթակետը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

1. «Կենտրոն» նոտարական տարածքի նոտար Ռոզա Լևոնի Սահակյանին  2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ից ազատել զբաղեցրած պաշտոնից՝ պաշտոնավարման տարիքը լրանալու կապակցությամբ:

Արդարադատության նախարար