11/09/2015

ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության պետ Վարդուհի Խաչատրյանին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան շնորհելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 457-Ա հրաման

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 457-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

 

«08» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2015 Թ.                                            ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ 

 

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 1-ԻՆ ԴԱՍԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ

ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով  Քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ  մասով.   

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

 

  1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 14-2.1-17) Վարդուհի Սուրենի Խաչատրյանին շնորհել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան:
    1. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից։
Արդարադատության նախարար