08/09/2015

Աննա Օհանյանին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի խորհրդականի պաշտոնում նշանակելու վերաբերյալ ՀՀ արդարադատության նախարարի N 459-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն N 459-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

 

   «08» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2015 Թ.                                                             ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

ԱՆՆԱ ՕՀԱՆՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի     14-րդ հոդվածով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման N 1 հավելվածի 12-րդ կետի «զ» ենթակետը, ինչպես նաև Ա. Օհանյանի դիմումը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ  Ե Մ`

 

1. Աննա Կարենի Օհանյանին 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ից նշանակել  Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի խորհրդականի  պաշտոնում և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքել աշխատանքային պայմանագիր:

           

Արդարադատության նախարար