08/09/2015

Մերի Սերժիկի Կաֆյանին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի օգնականի պաշտոնում նշանակելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 456-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն N 456-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

 

   «08» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2015 Թ.                                                             ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

ՄԵՐԻ ԿԱՖՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԻ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի     14-րդ հոդվածով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման N 1 հավելվածի 12-րդ կետի զ ենթակետը, ինչպես նաև Մ.Կաֆյանի դիմումը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ  Ե Մ`

 

1. Մերի Սերժիկի Կաֆյանին 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ից նշանակել  Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի օգնականի պաշտոնում և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքել աշխատանքային պայմանագիր:

           

Արդարադատության նախարար