25/12/2014

ՀՀ արդարադատության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 5-ի N 141-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 436-Ա հրաման