03/11/2014

ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմում տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձ նշանակելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 368-Ա հրաման