22/08/2014

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 26-ի N 173-Ա հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 278-Ա հրաման