20/08/2014

ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալների միջև աշխատանքի բաշխումն իրականացնելու և ՀՀ արդարադատության նախարարի 2009 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 117-ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 276-Ա որոշում