10/07/2014

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 3-ի N 131-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 202-Ա հրաման

Արդարադատության նախարար