04/11/1993

Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքը կամ պատիժը կանխարգելելու մասին եվրոպական կոնվենցիայի առաջին արձանագրություն