04/11/1993

Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատիժը կանխարգելելու մասին եվրոպական կոնվենցիայի երկրորդ արձանագրություն