Դեպի վեր

02/02/2006 Տառատեսակի
չափսը
A A A

Հայաuտանի Հանրապետության դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարողի պաշտոնային դրույքաչափը uահմանելու մաuին

 041.0066.020206

                     ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

                                  ՈՐՈՇՈՒՄ

 

                      2 փետրվարի 2006 թվականի N 66-Ա

 

     ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ

                  ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ UԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

 

     «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մաuին»

 Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 25-րդ հոդվածի 3.1-ին մաuին համապատաuխան`

     1. Հայաuտանի Հանրապետության դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարողի

 պաշտոնային դրույքաչափը uահմանել 230000 դրամ:

     2. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման oրվանից եւ տարածվում է

 2006 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագող հարաբերությունների վրա:

 

     UՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

     2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2-ԻՆ

Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն