29/08/2006

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը հարկադիր կատարման ծառայության թափուր պաշտոնի մրցույթի հայտարարության ձեվը սահմանելու մասին

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

1 սեպտեմբերի 2006 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10206257

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

29 օգոստոսի 2006 թ.
ք. Երևան
թիվ 163-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասով

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Սահմանել հարկադիր կատարման ծառայության թափուր պաշտոնի մրցույթի հայտարարության ձևը (հավելված N 1)՝ կցվում է:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրը:

 

  Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2006 թվականի օգոստոսի 29-ի
թիվ 163-Ն հրամանի

 

Ձև

  

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

 

Հարկադիր կատարման ծառայության թափուր պաշտոնի մրցույթի մասին մամուլի միջոցով տրվող հայտարարությունը պետք է պարունակի հետևյալ տվյալները՝

1. Թափուր պաշտոնի անվանումը

2. Տվյալ պաշտոնի համար առաջադրվող պահանջները

3. Տվյալ պաշտոնի գործառույթների նկարագիրը

4. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

5. Փաստաթղթերն ընդունելու ժամկետները և վայրը

6. Մրցույթի անցկացման օրը, ամիսը, տարեթիվը և վայրը