17/02/2005

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության գլխավոր եվ առաջատար պաշտոններին հավասարեցված այլ պաշտոնների անվանացանկը հաստատելու մասին


«Գրանցված է» 
ՀՀ արդարադատության 
նախարարության կողմից
18 փետրվարի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10205107

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

17 փետրվարի 2005 թ.
ք. Երևան

թիվ 15-Ն


Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասով.

 

Հրամայում եմ՝

1. Հաստատել դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 
գլխավոր և առաջատար խմբերի պաշտոններին հավասարեցված այլ պաշտոնների անվանացանկը (հավելված N 1)։

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 24.05.2004 թ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության գլխավոր և առաջատար խմբերի պաշտոններին հավասարեցված այլ պաշտոնների անվանացանկը սահմանելու մասին» թիվ 67-Ն հրամանը։

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Դ. Հարությունյան

 


Հավելված N 1

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի փետրվարի 17-ի
թիվ 15-Ն հրամանով

ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

 

Պաշտոնների  դասակարգումը ըստ խմբերի 

Հարկադիր կատարման  ծառայության պաշտոնը   

Գլխավոր և առաջատար խմբերին հավասարեցված պաշտոններ

Գլխավոր խմբի պաշտոններ  

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության գլխավոր հարկադիր կատարողի oգնական

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կենտրոնական մարմնի բաժնի պետ

 

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կենտրոնական մարմնի ֆինանսատնտեսական բաժնի գլխավոր հաշվապահ

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կենտրոնական մարմնի բաժնի պետ      

 

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալի oգնական

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մարզային բաժնի պետ

Առաջատար խմբի պաշտոններ  

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Երևան քաղաքի բաժինների գրասենյակի պետ    

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բաժանմունքի պետ

 

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Երևան քաղաքի բաժինների հաշվապահության ավագ հաշվապահ             

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ավագ հարկադիր կատարող                 

 

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կենտրոնական մարմնի ֆինանսատնտեսական բաժնի հաշվապահ

Դատական ակտերի հարկադիր  կատարումն ապահովող  ծառայության կենտրոնական  մարմնի առաջատար խորհրդատու


Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մարզային բաժնի հաշվապահ

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության հարկադիր կատարող


Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կենտրոնական մարմնի ընդհանուր բաժնի արխիվարիուս

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության հարկադիր կատարող

 

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մամուլի քարտուղար

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության հարկադիր կատարող

(Հավելված N 1 խմբ. 05.10.06 N 190-Ն, 21.07.08 N 71-Ն, լրաց. 25.08.08 N 114-Ն, 13.10.08 N 152-Ն)