03/11/2005

Հայաստանի Հանրապետության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև քաղաքացիական և տնտեսական գործերով դատական փաստաթղթերի և դրանց առնչվող արտադատական փաստաթղթերի հանձնման, ապացույցների ձեռք բերման, դատական որոշումների ճանաչման և կատարման մասին պայմանագիր