21/07/2002

Հայաստանի հանրապետության եվ Հունաստանի Հանրապետության միջև քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության մասին համաձայնագիր 2002