02/09/2022

Արդարադատության նախարարի N 526-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 526-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

«02» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022 Թ. ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

 

ԱՆԻ ՍԱՐՄԵՆԻ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ   ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 17-րդ կետով, ինչպես նաև hիմք ընդունելով     Ա. Միքայելյանի դիմումը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

  1. Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 12-32.1-Ղ3-1) Անի Սարմենի Միքայելյանի լիազորությունները 2022 թվականի սեպտեմբերի 5-ից դադարեցնել:
  2. Արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղար Սիրվարդ Գևորգյանին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել վերջնահաշվարկի կատարումը:

 

 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԿԱՏԱՐՈՂ՝

 

ԵՐԱՆՈՒՀԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆՑ

 

 

Արդարադատության նախարար