24/08/2022

ՀՀ Արդարադատության նախարարի 2022 թվականի օգոստոսի 23-ի N 497-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն N 497-Ա
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
«23» ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022 Թ.                                                              
 ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ
 
ՏԻԳՐԱՆ ԱՐԵՅԱՆԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆ
 ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Հանրային ծառայության մասին օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ  մասով և 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով Տ. Արեյանի դիմումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝
  1. Տիգրան Սաղաթելի Արեյանին 2022 թվականի օգոստոսի 24-ից նշանակել Արդարադատության նախարարի օգնական:  
  2. Աշխատավարձը` համաձայն հաստիքային ցուցակի:
 
ԿԱՐԵՆ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ
 
Արդարադատության նախարար