29/07/2022

Արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղար Սիրվարդ Գևորգյանին արձակուրդ տրամադրելու մասին նախարարի N 420-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 420-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

«29» ՀՈՒԼԻՍԻ 2022 Թ. ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

ՍԻՐՎԱՐԴ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի 6-րդ մասով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության` 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 1287-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 9-րդ կետը, ինչպես նաև` Ս. Գևորգյանի դիմումը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

 

  1. Արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղար Սիրվարդ Գևորգյանին ամենամյա նվազագույն արձակուրդից տրամադրել 5 աշխատանքային օր՝ 25.11.2021-25.11.2022թթ. ժամանակահատվածի համար, 2022 թվականի օգոստոսի 1-5-ը ներառյալ:

 

                                                                                  

   ԿԱՐԵՆ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

 

 

                                                                      

 

Արդարադատության նախարար