10/11/2021

Արմինե Սամվելի Մկրտչյանին Արդարադատության նախարարության Անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի պաշտոնում նշանակելու մասին Արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղարի՝ 2021 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 1521-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 1521 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ

 

   «09» ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2021 Թ. ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

 

ԱՐՄԻՆԵ ՍԱՄՎԵԼԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ      (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 12-33.1-Մ2-5) ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի           16-րդ մասով,  16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և հիմք ընդունելով Արդարարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի  (ծածկագիր՝ 12-33.1-Մ2-5) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի հարցազրույցն անցկացնող հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 5-ի եզրակացությունը և Ա. Մկրտչյանի դիմումը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

  1. Արմինե Սամվելի Մկրտչյանին 2021 թվականի նոյեմբերի 10-ից նշանակել Արդարարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-33.1-Մ2-5) պաշտոնում։

2.  Աշխատավարձը սահմանել՝ 212 309 ՀՀ դրամ՝ համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքի:

Գլխավոր քարտուղար