07/09/2021

Տիգրան Գեղամի Տեր-Մարգարյանի հետ ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու մասին Արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղարի՝ 2021 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1054-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 1054 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ

 

       «07» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ  2021 Թ.  ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

 

ՏԻԳՐԱՆ ԳԵՂԱՄԻ ՏԵՐ-ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ ՀԵՏ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 10-ի N 792-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և     8-րդ կետը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 704-Լ որոշմամբ հաստատված հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ ենթակետը և  Տիգրան Տեր-Մարգարյանի դիմումը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

  1. Պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-3-22.3-Մ3-7) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար Տիգրան Գեղամի Տեր-Մարգարյանի հետ 2021 թվականի սեպտեմբերի 8-ից կնքել ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու՝ օրենքով սահմանված հիմքի վերացումը:

 

                                                                                           ՍՈՒՐԵՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Գլխավոր քարտուղար