18/01/2021

Լառա Արթուրի Պետրոսյանին Արդարադատության նախարարության Միջազգային Իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-32.5-Մ4-1) պաշտոնում նշանակելու մասին Արդարադատության գլխավոր քարտուղարի 2021 թվականի հունվարի 15-ի N 32-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 32 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ

 

 «15» ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2021 Թ.  ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

 

ԼԱՌԱ ԱՐԹՈՒՐԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ                             ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝  12-32.5-Մ4-1) ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 16-րդ մասով,  16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և հիմք ընդունելով Արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-32.5-Մ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի հարցազրույցն անցկացնող հանձնաժողովի 2021 թվականի հունվարի 15-ի եզրակացությունը և Լ. Պետրոսյանի դիմումը.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

  1. Լառա Արթուրի Պետրոսյանին 2021 թվականի հունվարի 18-ից նշանակել Արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-32.5-Մ4-1) պաշտոնում։

2.  Աշխատավարձը սահմանել՝ 150.799 ՀՀ դրամ՝ համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքի:

Գլխավոր քարտուղար