17/01/2020

Սեղմագիր՝ Արդարադատության նախարարության կողմից 2019 թվականի ընթացքում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ

 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 650-Լ որոշման համաձայն՝ հրապարակվում է.

1.Սեղմագիր՝ Արդարադատության նախարարության կողմից 2019 թվականի ընթացքում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ,

2.Տեղեկանք՝ ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» 650-L որոշմամբ հաստատված՝ 2019 թվականին Արդարադատության նախարարության կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքների մասին,

3.Հաշվետվություն՝ Արդարադատության նախարարության ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կողմից 2019 թվականին  իրականացված աշխատանքների մասին,

4.Հաշվետվություն՝ ՀՀ ԱՆ վերահսկողական ծառայության կողմից 2019 թվականի ընթացքում կատարված հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ: