02/02/2018

ՀՀ արդարադատության նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 4-ի N 38-Ա հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև ՀՀ արդարադատության նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 4-ի N 39-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին արդարադատության նախարարի 2018 թվականի հունվարի 29-ի N 26-Ա հրաման

Արդարադատության նախարար