29/03/2019

Տեղեկանք՝ ԱՆ համակարգում գործող ՊՈԱԿ-ների և «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ աշխատողների թվաքանակի, պաշտոնային դրույքաչափերի, խրախուսմանն ուղղվող միջոցների չափաքանակների, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցների քանակների վերաբերյալ

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-ն որոշման 4-րդ կետի 16-րդ ենթակետի ներկայացվում է տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  համակարգում գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և «Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերության  աշխատողների թվաքանակի,  պաշտոնային դրույքաչափերի, խրախուսմանն ուղղվող միջոցների չափաքանակների,  ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցների քանակների վերաբերյալ.

 

Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 

  1. 2019 թվականի համար Ակադեմիայի խրախուսմանն ուղղվող ծախսերի չափաքանակը կազմում է հաստիքացուցակով սահմանված ամսական աշխատավարձի ֆոնդի շուրջ 15%-ը /հաստիքացուցակ/
  2.  Ակադեմիայի կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցները երկուսն են: 

 

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ՝ տեղեկանք 1 և 2 :

Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն:

«Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ:

«Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» ոչ առևտրային կազմակերպություն: