31/07/2018

ՀՀ ԱՆ նորմատիվ իրավական ակտերի հաշվառման և պահպանման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի 2018 թվականի հուլիսի 30-ի N 390-Լ հրաման

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի   3-րդ մասով.

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի (այսուհետ՝ Արդարադատության նախարար) նորմատիվ իրավական ակտերի      (այսուհետ՝ նորմատիվ իրավական ակտեր) հաշվառման և պահպանման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

 

 

 

 

                                                                                       ԱՐՏԱԿ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ

Արդարադատության նախարար