12/02/2018

Դրամաշնորհների պայմանագրեր

1. Դրամաշնորհների հատկացման պայմանագիր N ՀՀ ԱՆԳՉԾ 2018-7

2.Պայմանագիր ՝ աջակցություն իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիրակության և կրթության ծրագրերի իրականացման համար

3.Պայմանագիր ՝ 2018 թվականի ընթացքում հանրապետական գործադիր մարմիններում հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման պատասխանատուների վերապատրաստման համար« Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման համար

4.Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանգիր 

5.Դրամաշնորհի տրամադրման պայմանագիր N ՀՀ ԱՆ ԳՉԾ 2018-4

6.Պայմանագիր N ՀՀ ԱՆԳՉԾ 2018-3 դրամաշնորհի տրամադրման 

7.2018 թվականի ընթացքում ՀՀ ԱՆ հատուկ ծառայողների հատուկ ուսուցման դասընթացների իրականացման համար  «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման համար ՀՀ ԱՆ ԳՉԾ 2018-5