27/10/2017

«Սասնա Ճրագ» ՍՊ ընկերության 28.08.2017թ.-ի վարչական բողոքը մերժելու մասին ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի որոշում