Учтенные управляющие по делам о банкротстве

Դավթյան Վահագն

Որակավորման վկայականի համարը - 005-18

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.800430

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Լուկաշինի 1-ին շենք, 22 բնակարան

Ծանուցման հասցեն - ք ․Երևան, Լուկաշինի 1-ին շենք, 22 բնակարան

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք. Երևան

Հեռախոսահամարը - 099 08 09 14

Էլ. փոստ - lex.davtyan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Դոյդոյան Սերգեյ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00029

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 29.26635

Գործունեության վայրի հասցեն - ՀՀ Շիրակի մարզ, Ախուրյան համայնք, Գյումրու խճուղի 78, 2- րդ հարկ

Ծանուցման հասցեն - Ք․ Գյումրի, Երկ-Գծի փողոց, շենք 20, բն․ 4

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երան քաղաք, Շիրակի մարզ, Լոռու մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 70 70 51

Էլ. փոստ - sergdoy@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ելինյան Անդրանիկ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00030

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 39.03180

Գործունեության վայրի հասցեն - Ք. Երևան, Հր. Քոչարի 28 շենք, բն. 14

Ծանուցման հասցեն - Ք. Երևան, Հր. Քոչարի 28 շենք, բն. 14

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 091212414

Էլ. փոստ - andranik.yelinyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Եկմալյան Բաբկեն

Որակավորման վկայականի համարը - 006-18

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 271.1063675

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Բաշինջաղյան 184 շենք, բն․ 17

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Բաշինջաղյան 184 շենք, բն․ 17

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 077 69 16 99

Էլ. փոստ - Babken.yekmalyan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Եղիազարյան Մակար

Որակավորման վկայականի համարը - 0024

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 264.1028756

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Ադոնցի 6/1, 303

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Ադոնցի 6/1, 303

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Վայոց ձորի մարզ, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 88 94 88

Էլ. փոստ - makar.yeg@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Եղյան Հովհաննես

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00031

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.13032

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց 5

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Գայի 7, բն․ 3

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 094 400 356

Էլ. փոստ - egyan61@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Եղյան Ռոբերտ

Որակավորման վկայականի համարը - 001-19

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.1119943

Գործունեության վայրի հասցեն - Ք․ Երևան, Արշակունյաց 5

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Գայի պողոտա, շենք 7, բն․ 3

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Ք. Երևան, Կոտայքի մարզ, Արարատի մարզ,

Հեռախոսահամարը - 055 99 31 99

Էլ. փոստ - R.H.Yeghyan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Էլոյան Արմենակ

Որակավորման վկայականի համարը - 018/2015

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 278.871282

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․Երևան, Մ․ Խորենացի 160

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Նոր-Արեշ 40 փողոց, տուն 37

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Արագածոտնի մարզ, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 41 14 87

Էլ. փոստ - a.eloyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Էլոյան Վաղինակ

Որակավորման վկայականի համարը - 0025

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 278.961130

Գործունեության վայրի հասցեն - Գործունեությունը կասեցվել է

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Նոր-Արեշ 40 փողոց, 37 տուն

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արմավիրի մ արզ, Արարատի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Կոտայքի մարզ, Շիրակի մարզ, Տավուշի մարզ

Հեռախոսահամարը - 041 44 58 57

Էլ. փոստ - vagho.eloyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Իսպիրյան Արամայիս

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00033

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.13064

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Նանսենի 19 շենք, բն․124

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Նանսենի 19 շենք, բն․124

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք և Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 099 12 68 68

Էլ. փոստ - ispmayis@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը