Registered Bankruptcy Managers

Արսենյան Աղաս

Որակավորման վկայականի համարը - 20l2ll02-000I7/ պաշտոնավարումը երկարաձգվել է մինչև 10.06.2024թ.: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ (կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 33.03999

Գործունեության վայրի հասցեն - Ք. Երևան, Արցախի 57

Ծանուցման հասցեն - Ք. Երևան, Վարդաշեն 5 փողոց, 25 տուն

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 094 400-377

Էլ. փոստ - arsenyan.1954@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Աֆյան Ջիվանշիր

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00019/ պաշտոնավարումը երկարաձգվել է մինչև 15.02.2025թ.: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ (կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 271.06713

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Դավիթաշեն 4-րդ թաղամաս, շենք 2, բն․11

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Դավիթաշեն 4-րդ թաղամաս, շենք 2, բն․11

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք

Հեռախոսահամարը - 099 56 86 96

Էլ. փոստ - afyan.55@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Բալաբեկյան Վարդգես

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102/ Պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է մինչև 17.06. 2016թ. օրենսդրական փոփոխությունները: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ (կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 264.07980

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Մամիկոնյանց 6-33

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Մամիկոնյանց 6-33

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 055 477 822

Էլ. փոստ - vardges1949@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Բալասանյան Ռուբեն

Որակավորման վկայականի համարը - 007-19

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 286.1122848

Գործունեության վայրի հասցեն - Ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 5, № 107

Ծանուցման հասցեն - Ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 5, № 107

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ՀՀ ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - +374 91 480 528

Էլ. փոստ - ruben.balasanyan86@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Բաղդասարյան Աշոտ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00022/ պաշտոնավարումը երկարաձգվել է մինչև 28.07.2024թ.: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ(կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.12979

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Սարկավագի 126/1 բն․ 14

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Սարկավագի 126/1 բն․ 14

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Ք. Երևան, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Կոտայքի մարզ, Տավուշի մարզ

Հեռախոսահամարը - 093 400354

Էլ. փոստ - ashot.5454@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Բարխուդարյան Գագիկ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00023

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 269.07132

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց 5, 105 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց 5, 105 սենյակ

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 41 22 72

Էլ. փոստ - gagik.barkhudaryan@bk.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Բարխուդարյան Էդուարդ

Որակավորման վկայականի համարը - 015/2015

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 285.872799

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց 5, 105 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց 5, 105 սենյակ

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 099 43 22 57

Էլ. փոստ - edo04443@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Գևորգյան Ալիկ

Որակավորման վկայականի համարը - N 20121102-00025/ պաշտոնավարումը երկարաձգվել է մինչև 25.02.2022թ.: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ(կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 26.22055

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․Վանաձոր, Աղայան 75ա, բն․ 10

Ծանուցման հասցեն - ք․Վանաձոր, Վարդանանց փող․ 19/1

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Լոռու մարզ, Տավուշի մարզ, Շիրակի մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 00 42 47

Էլ. փոստ - gevorgyan.alik@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Գևորգյան Գևորգ

Որակավորման վկայականի համարը - 0022

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 264.940653

Գործունեության վայրի հասցեն - ք.Երևան, Արաբկիր 21 փողոց, 25

Ծանուցման հասցեն - ք.Երևան, Արաբկիր 21 փողոց, 25

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 099 60 66 00

Էլ. փոստ - gfgevorgyan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Գևորգյան Հարություն

Որակավորման վկայականի համարը - 010/2015/ պաշտոնավարումը երկարաձգվել է մինչև 04.04.2023թ.: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ(կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 278.873769

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Բագրատունյաց 13, գրաս․ 104

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Արցախի 8/2 շենք, բն․ 25

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․Երևան, Արագածոտնի մարզ, Արմավիրի, Կոտայքի մարզ, Շիրակի մարզ, Վայոց Ձորի մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 41 99 15

Էլ. փոստ - snankutyun@bk.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը