Registered Bankruptcy Administrators

Ադամյան Արմենակ

Որակավորման վկայականի համարը - 20122202-00002

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 269.757579

Գործունեության վայրի հասցեն - ք.Երևան, Բագրատունյաց 11ա-19ա

Ծանուցման հասցեն - ք.Երևան, Բագրատունյաց 11ա-19ա

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Կոտայքի մարզ, Սյունիքի մարզ, Վայոց Ձորի մարզ

Հեռախոսահամարը - 091 21 01 11

Էլ. փոստ - armenak.adamyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ադամյան Դավիթ

Որակավորման վկայականի համարը - 08/2015/Գործունեությունը կասեցվել է Նախարարի N 118-Ա որոշմամբ

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 264.870976

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․Երևան, Յան Ռայնիսի 3 շենք, 12 բն․

Ծանուցման հասցեն - ք․Երևան, Յան Ռայնիսի 3 շենք, 12 բն․

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Կոտայքի մարզ, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ

Հեռախոսահամարը - 041 17 27 22

Էլ. փոստ - davitadamyan-86@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ալեքսանյան Սաղաթել

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00003 /Կառավարչի գործունեությունը երկարաձգվել է մինչև 01.11.2026 թվականը: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ (կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 26.06712

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Վանաձոր, Վարդանանց 17

Ծանուցման հասցեն - ք․ Վանաձոր, Աղայան 80/1, բն․ 3

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Լոռու մարզ, Շիրակի մարզ

Հեռախոսահամարը - 077 67 77 57

Էլ. փոստ - Hermine1aleqsanyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ախոյան Կարեն

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102 – 00004

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 290.12177

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Օհանովի 11շենք, բն․ 6

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Օհանովի 11շենք, բն․ 6

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Լոռու մարզ, Կոտայքի մարզ, Շիրակի մարզ, Սյունիքի մարզ, Վայոց ձորի մարզ

Հեռախոսահամարը - 055 35 35 35

Էլ. փոստ - karen.akhoyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ամիրխանյան Լևոն

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00006/ Պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է մինչև 17.06. 2016թ. օրենսդրական փոփոխությունները: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ (կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 286.04531

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Բրյուսովի 28, բն․ 16

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Բրյուսովի 28, բն․ 16

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 055 500 472

Էլ. փոստ - levon.amirkhanyan@list.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Անտոնյան Արմեն

Որակավորման վկայականի համարը - 002-18

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 290.1079797

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց պողոտա 5, 401 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց պողոտա 5, 401 սենյակ

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Լոռու մարզ

Հեռախոսահամարը - 099 691 002

Էլ. փոստ - karavarich.antonyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ապիկյան Արթուր

Որակավորման վկայականի համարը - 004-19

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 269.817263

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Արագածի փ. տուն 57

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, Արագածի փ. տուն 57

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ՀՀ ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 099 19 14 10

Էլ. փոստ - Arthur.Apikyan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ապրեսյան Վահրամ

Որակավորման վկայականի համարը - 003-18

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 264.03238

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․Երևան, Արշակունյաց 5 շենք 104 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - ք․Երևան, Արշակունյաց 5 շենք 104 սենյակ

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Կոտայքի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Լոռու մարզ, Շիրակի մարզ, Արագածոտնի մարզ

Հեռախոսահամարը - 055 50 45 06

Էլ. փոստ - vahramapresyan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Առուշանյան Արթուր

Որակավորման վկայականի համարը - 02/2015

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - N 107-Ա որոշման համաձայն հաշվառումից հանվել է

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան,Նանսենի 20-101

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Նանսենի 20-101

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 099 06 44 08

Էլ. փոստ - artur.arushanyan@bk.ru.

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ասատրյան Արսեն

Որակավորման վկայականի համարը - 0019/Արդարադատության նախարարի որոշմամբ, հաշվառումից հանվել է

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 80.940751

Գործունեության վայրի հասցեն - Կոտայքի մարզ, գ․ Զովունի, 39 փողոց, 55 շենք, բն․ 4

Ծանուցման հասցեն - Կոտայքի մարզ, գ․ Զովունի, 39 փողոց, 55 շենք, բն․ 4

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 099 49 44 00

Էլ. փոստ - asatarsen@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը