Registered Bankruptcy Administrators

Ասատրյան Կարեն

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00009/Արդարադատության նախարարի որոշմամբ, որակավորումը դադարեցվել է

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 33.03996

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Բագրատունյաց 70

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Բագրատունյաց 70

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք

Հեռախոսահամարը - 093 442 232,

Էլ. փոստ - asatryan.karavarich@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ասատրյան Վարազդատ

Որակավորման վկայականի համարը - 01/2015

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 286.758736

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Կոմիտաս 19/1շենք, բն.23/1

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Կոմիտաս 19/1 շենք, բն․ 23/1

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 094 187 008

Էլ. փոստ - varazdatasatryan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ասլանյան Սուսաննա

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00011

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 26.23972

Գործունեության վայրի հասցեն - ՀՀ Լոռու մարզ, ք․ Վանաձոր, Վարդանանց 17

Ծանուցման հասցեն - ՀՀ Լոռու մարզ, ք․ Վանաձոր, Չերնիշևսկի 3

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արմավիրի մարզ, Լոռու մարզ, Շիրակի մարզ, Տավուշի մարզ

Հեռախոսահամարը - 091 34 43 80

Էլ. փոստ - susanna_aslanyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ասոյան Ալբերտ

Որակավորման վկայականի համարը - 014/2015

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.946479

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․Երևան, Դ․Մալյան 2-125

Ծանուցման հասցեն - ք․Երևան, Դ․Մալյան 2-125

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 098 242-401

Էլ. փոստ - albertasoyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ասոյան Հակոբ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00012

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.13021

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Տ․ Մեծի 27 շենք, բն․ 8

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Տ․ Մեծի 27 շենք, բն․ 8

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 091 33 46 91

Էլ. փոստ - bankruptcy-asoyan@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ավագյան Գևորգ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00013

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 39.03189

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Տիգրան Մեծի, 65ա

Ծանուցման հասցեն - ք. Չարենցավան 3-րդ թաղամաս, 19-շենք, 19 բն․

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 091 40 19 22

Էլ. փոստ - avagyan-gevorgyan@yandex.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ավագյան Սոնա

Որակավորման վկայականի համարը - 0020 Արդարադատության նախարարի որոշմամբ, հաշվառումից հանվել է

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 264.958034

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց պողոտա 5, 418 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Բաղրամյան պողոտա 85-50

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 077 45 45 87

Էլ. փոստ - bankruptcy.avagyan.sona@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Ավագյան Վահագն

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00014

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 273.21629

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Արշակունյաց պողոտա 5, 410 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Բաղրամյան պողոտա 85-50

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատ մարզ, Արմավիրի մարզ, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 42 17 90

Էլ. փոստ - vahagn.felixovich@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Արաբյան Ժիրայր

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00016

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 42.26871

Գործունեության վայրի հասցեն - հաշվառումից ժամանակավորապես դուրս է եկել

Ծանուցման հասցեն - ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք․ Աբովյան, 7-րդ մ/շ, 2-րդ թաղ․ 77 տուն

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) -

Հեռախոսահամարը - 091 461 606

Էլ. փոստ - zhirayrarabyan@mail.ru,

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Արսենյան Աղասի

Որակավորման վկայականի համարը - 20l2ll02-000I7/ պաշտոնավարումը երկարաձգվել է մինչև 10.06.2024թ.: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ (կառավարիչ)

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 33.03999

Գործունեության վայրի հասցեն - Ք. Երևան, Արցախի 57

Ծանուցման հասցեն - Ք. Երևան, Վարդաշեն 5 փողոց, 29 տուն

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 094 400-377

Էլ. փոստ - arsenyan.1954@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը